57. Pitanje: Zašto je toliko teško slušati?

Šri Činmoj: Nekad ne želimo da slušamo zato što naš ego izlazi na površinu. Slušanje podrazumeva nadmoćnost nekog drugog, i veoma nam je teško da prihvatimo naš ponizni položaj kao slušaoca. Ali, ako možemo da vidimo drugu osobu kao našu sopstvenu, ako možemo da osećamo da je druga osoba naša sopstvena stvarnost u prosvetljenijoj i više ispunjavajućoj formi, onda nećemo imati problema sa slušanjem. Ako nismo raspoloženi da slušamo nekog drugog, ili ako ne želimo da pripišemo nekom drugom u zaslugu, ili nismo u stanju da se divimo istini samo zato što je neko drugi video pre nas možemo da se trudimo barem da slušamo svoju dušu. Ako uronimo duboko u sebe, možemo da čujemo zapovesti duše.