Zemaljsko nebeski život zaljubljenika u Boga, deo 2

Vratite se na sadržaj

31. Pitanje: Kako mogu da vidim Svetlost moje duše?

Šri Činmoj: Moraš da osetiš da nisi telo, nisi vitalna energija, nisi um, nisi srce, već si sama duša. Da bi imao to iskustvo moraš osećati da ti je Bog potreban i da si ti potreban Bogu. Potreban ti je Bog da ti uzdigne svest što je više moguće – visoko, više, najviše. Bogu si potreban da ispolji Sebe u tebi i kroz tebe ovde na Zemlji.

32. Pitanje: Može li čovek da doživi Blaženstvo na Zemlji?

Šri Činmoj: Svakako čovek može da iskusi Blaženstvo na Zemlji, ali ne običan čovek. Mogu da ga ga dožive duhovni ljudi koji znaju da je Bog jedina Stvarnost i koji nastoje da dožive Boga u svemu i kroz sve. Tragalac za najvišom apsolutnom Istinom sigurno će iskusiti Blaženstvo vremenom, kada kucne Božiji Čas. Blaženstvo lako može da se iskusi, ali za to iskustvo stvarna priprema je neophodna. Inače se dešava da mnogo puta pomešamo zadovoljstvo sa Blaženstvom. Kad osećamo stvarno Blaženstvo, imamo unutrašnji osećaj u srcu, vrstu vrhunskog ushićenja u srcu.

33. Pitanje: Da li se tvorevina neprekidno obnavlja?

Šri Činmoj: Da, tvorevina se neprekidno obnavlja i, u isto vreme, ona je u stalnoj evoluciji. Tvorevina evoluira; odnosno, Bog evoluira u i kroz Svoju sopstvenu tvorevinu. U našem vlastitom životu stalno napredujemo, što je naš postepen preobražaj. Stoga u Božijoj tvorevini vidimo stalan preobražaj, vidimo postepeni napredak.

Svaki novi dan

Svaki novi dan
Je dar.

Svaki novi dan
Je nebo otkrovenja prilike.

Svaki novi dan
Je sunce ispoljenja stvarnosti

34.Pitanje: Da li je fizička iscrpljenost pokazatelj nedostatka težnje?

Šri Činmoj: Ponekad može da se desi da je nedostatak težnje uzrok fizičke iscrpljenosti. Inače, ima mnogo razloga zašto neko ima fizičku iscrpljenost. Ali ako može da teži duševno, svesno i stalno, onda ne može da bude fizičke iscrpljenosti zato što težnja sama po sebi otelovljuje novi život, novu energiju, novu nadu, novu zoru, novo ispunjenje. Pošto je slučaj takav, ako čovek stalno boravi u svetu težnje, ne može da postoji fizički umor.

35. Pitanje: Zašto je Bog prokleo ljude sa nižim vitalom?

SŠri Činmoj: Bog nije prokleo čoveka sa nižom vitalnom energijom. Bog nam je dao dinamičnu, energičnu, vitalnu energiju koja sve pobeđuje da je koristimo u božansku svrhu. Ali Bog nam je takođe dao ograničenu slobodu, i u vitalnom svetu nismo pravilno koristili tu slobodu. Ušli smo u svet neznanja-zadovoljstva. Bog je kao otac koji daje svom detetu novčić zato što želi da vidi šta će dete uraditi s njim. Ako ga dete pravilno koristi, onda mu otac daje novčiće od pet centi, deset centi, dvadeset pet centi. Kad nam je Bog dao vitalnu energiju, On je želeo da je mi proširimo, ne da je koristimo da bi vladali drugima ili uništavali druge. On je želeo da raširimo krila dinamičke energije da bismo mogli da stavimo tačku na život neznanja. Ali umesto da stavimo tačku na život neznanja, šta radimo? Mi svesno negujemo život neznanja; valjamo se u zadovoljstvima neznanja. Sa jedne strane, plačemo da izađemo iz mora neznanja, a sa druge strane, zapravo skačemo u more neznanja.

Sa najviše duhovne tačke gledišta, sve postoji sa Božijim odobravanjem. Ali moramo da znamo da Bog, budući da je Autor svega dobrog, prvobitno nam je dao samo dobre, božanske darove. Dao nam je malo slobode tako da možemo i mi da budemo kao On – dobra, božanska, vrhunska bića. Ali umesto toga, s našom ograničenom slobodom pokušali smo da razorimo Njegovu tvorevinu, večitu, sveprosvetljujuću tvorevinu. Pokreti niže vitalne energije kojima se prepuštamo samo uvećavaju naše neznanje i robovanje dok nas oni konačno ne progutaju. Bog nas želi i potrebni smo Mu da koristimo naše sposobnosti, potencijale i mogućnosti na božanski način tako da u svakom trenutku možemo da napredujemo.

36. Pitanje: Može li Bog Sebe da otkrije ljudskom umu?

Šri Činmoj: Svakako, Bog može i otkriva Sebe ljudskom umu, upravo kao što On otkriva Sebe ljudskom srcu i ljudskoj duši. Jedino što um prvo mora da bude potpuno prosvetljen. Jednom kad je srce probuđeno, moguće je da Bog deluje u dovoljnoj meri u i kroz srce koje teži. Slično tome, ako je fizički um, intelektualni um, sofisticiran um probuđen i prosvetljen svetlošću srca, koja dolazi iz duše, onda Bog može lako da otkrije i ispolji Sebe i tu takođe. Ali fizički um mora da teži svesno. Mora da priziva svetlost odozgo. Jednom kad je prosvetljen, Bog će zasigurno otkriti Sebe u ljudskom umu i kroz ljudski um.

Krišom ulazi u moje srce

Bilo je vreme kad sam voleo
Fantastične izmišljotine uma.
Bilo je vreme
Kad sam živeo život
Zasnovan na izabranim fikcijama.
Bilo je vreme
Kad sam bio zadovoljan
S delićem stvarnosti,
Rascepljenom, razbijenom i smrskanom.
Ali sada blistavo prosvetljenje
Prikrada se u moje srce.
Večno Prisustvo
Svetlosti Beskraja
Hrani Zoru moje Vizije.

37. Pitanje: Može li ikad srce koje vapi da izazove nezadovoljstvo Boga?

Šri Činmoj: Da, može. Ako nije savršeno, može da izazove ljutnju Boga čak i dok plače. Ono možda da plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom pola sata a zatim možda više ne plače, ili plače za zemaljskim darovima, za zemaljskim imenom i slavom. Dok plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom, sigurno udovoljava Bogu. Ali, koliko dugo srce plače za Svetlošću, Istinom i Blaženstvom? Otprilike pola sata. Potom će se to isto srce družiti sa nečistim umom, ili će agresivna proždrljiva vitalna energija ući u srce. Srce tada postaje žrtva nebožanskih članova porodice. Tada će srce prirodno, učiniti Boga nezadovoljnim. Ali dok srce plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom, sigurno neće rasrditi Boga. Tako će uvek zadovoljiti Boga.

38. Pitanje: Šta sprečava dušu da ispoljava svoju božanstvenost?

Šri Činmoj: Kada fizičko telo, vitalna energija, um i srce ne sarađuju sa dušom, duši je teško da ispolji svoju božansku prirodu. Duša poseduje beskrajan Mir, Svetlost i Blaženstvo, i duša ima potencijal i sposobnost da ispoljava Svetlost Svevišnjeg. Ali ukoliko telo, vitalna energija, um i srce svesno odbiju da prihvate svetlost duše, misija duše će biti privremeno odložena. Ali svi neposlušni članovi porodice sigurno će se na kraju predati svetlosti duše. Možemo da ubrzamo ovo dešavanje svesno nastojeći da postanemo jedno sa Mirom, Svetlošću i Blaženstvom duše uz pomoć naše molitve i meditacije.

Postajem

Polako i sigurno
Sa srebrnim suzama
Vidim Božju Glavu.

Nežno i tiho
Sa zlatnim suzama
Udišem Božje Srce.

Stalno i bezuslovno
Sa dijamantskim suzama
Postajem Božje Stopalo.

39. Pitanje: Može li uopšte da postoji život bez duha?

Šri Činmoj: Ne, ne može da postoji život bez duha. Ovde se duh odnosi na božanski, transcendentalni Duh sa velikim „D“, a ne na vitalna bića koje zovemo duhovi. Transcendentalni Duh je sveprožimajući: On je svetlost, životna energija, tišina. Bez toga, ništa ne može postojati na Zemlji. Bez povezanosti sa transcendentalnom Stvarnošću, transcendentalnim Duhom, ne može da postoji nikakav život bilo na Zemlji ili na Nebu.

40. Pitanje: Kako mogu da naučim da razgovaram sa Bogom?

Šri Činmoj: Možeš da naučiš da razgovaraš sa Bogom neprestano osećajući da postoji Neko ko je spreman da razgovara sa tobom, samo što ti ne obraćaš pažnju na Njega zato što toliko voliš da slušaš zvuk svog sopstvenog glasa. Ako možeš da počneš da osećaš da si slušao zvuk svog sopstvenog glasa milion puta, a sada želiš da čuješ mnogo značajniji i plodonosniji glas, onda ćeš čuti Glas Boga veoma jasno.

A opet, postoji velika razlika izmedju čuti i slušati. Možeš da čuješ božansko u meni sada, ali možda ga ne slušaš; možda ga nećeš primeniti na svoje svakodnevne aktivnosti. Ako čuješ šta neko kaže, važnost toga traje jedan sekund ili dva, ili možda ne traje čak ni sekund. Ali ako stvarno slušaš, onda su reči zabeležene na tabli tvoga srca, unutar tvog težećeg bića. Onda će spontano ta božanska poruka biti ispoljena u tvojim unutrašnjim ili spoljašnjim aktivnostima. Tako, ako želiš naučiti da razgovaraš sa Bogom, želim da ti kažem da moraš da dopustiš Bogu da razgovara sa tobom. Moraš da prestaneš da stalno govoriš. Potom, kada Bog govori tebi, moraš da slušaš; moraš da primeniš Božiju božansku Poruku u tvom svakodnevnom životu.

Jedini način

Nekad moram biti tih,
Jer to je jedini način
   Da znam malo bolje,
   Da mislim malo mudrije.
   Da postanem malo savršeniji,
   Da prisvojim Boga malo ranije.

41. Pitanje: Može li ikada prava meditacija da postane bekstvo od stvarnosti?

Šri Činmoj: Ne, istinska meditacija ne može nikad da bude bekstvo od stvarnosti, jer istinska meditacija je stvarno prihvatanje života-stvarnosti. I samo u potpunom ispoljavanju božanske svesti u životu-stvarnosti, Božije Zadovoljstvo može da se dogodi i dogodiće se na Zemlji.

42. Pitanje: Mogu li entuzijazam i neznanje da idu ruku pod ruku?

Šri Činmoj: Entuzijazam i neznanje mogu da idu ruku pod ruku, ali ne moraju obavezno da idu zajedno. Vrlo često, kada neko dobije inspiraciju, to nije utemeljeno na nečemu što je više ili dublje; to je sila neznanja. U ovom slučaju entuzijazam i neznanje idu skupa. Kad entuzijazam dolazi direktno iz dubokog unutrašnjeg izvora kao rezultat unutrašnjeg buđenja, ili kada dolazi od božanskog vodiča, onda neznanje ne može da naruši entuzijazam.Kada čovek dobija savet od prosvetljenog autoriteta, celo njegovo biće se preplavi dinamičnom svetlošću. Entuzijazam je tada otkrovenje unutrašnjeg buđenja koje nastoji da izađe na površinu radi ispoljavanja.

43. Pitanje: Kako u potpunosti mogu da primim Guruovu božansku snagu?

Šri Činmoj: Možeš veoma lako da primiš ovu božansku silu ako neprekidno budeš mogao da osećaš da te ova sila neće povrediti ni mučiti. Ona pokušava da deluje u učeniku i kroz učenika da bi preobrazio tvoju spoljašnju prirodu. Ako možeš da upamtiš da ćeš biti prijemčiviji instrument i više ćeš duhovnog napretka ostvariti i dobiti više pouzdanja od tvog Učitelja, što više božanske sile bude ulazilo u tvoju težeću posudu.

Priđoh mu

Priđoh mu sa sumnjom.
   On se osmehnu i reče:
   „Ostani sa mnom tri minuta.“

Priđoh mu nesiguran.
   On pomilova sneno Oko medju
Obrvama i reče:
    „Ostani sa mnom tri godine.“

Priđoh mu s revnošću studenta.
   On blagoslovi moju posvećenu glavu i reče:
    „Ostani sa mnom trideset godina.“

Priđoh mu sa srcem deteta.
    On prigrli moj predani život i reče:
    „Ostani sa mnom u večnosti.“

44. Pitanje: Kakav je odnos između karaktera i duhovnosti?

Šri Činmoj: Duhovnost obuhvata sve; dakle, ona uključuje i ljudski karakter, takođe. Imati dobar karakter je imati poštenje, jednostavnost, spontanost, odsustvo ljutnje, ponosa i tako dalje. Kad obično ljudsko biće poseduje sve ove osobine, mi nazivamo njega čovekom dobrog karaktera. Ali iako je duhovnost unutar ovih osobina i ovi kvaliteti su takođe unutar duhovnosti, prava duhovnost je nešto beskonačno više i dublje, jer se bavi životno-preobražavajućim i bogopostajajućim stremljenjem. Čovek dobrog karaktera ne mora da mari za najvišom apsolutnom Istinom – može da ostane sasvim zadovoljan sa svojim moralnim dostignućima – ali duhovni čovek ide daleko iznad sfere moralnosti sa unutrašnjim gorućim plačem svoga srca, kako bi dostigao najvišu Istinu i spustio je da prosvetli sebe i zemaljsku svest.

45. Pitanje: Može li ljudska priroda da doživi božansku ljubav?

Šri Činmoj: Ljudska priroda može da iskusi božansku ljubav. Ali ljudska priroda neće moći da ukaže pravu vrednost božanskoj ljubavi ukoliko ljudska priroda nije obogotvorena i pročišćena u znatnoj meri a božanska ljubav ne izražava dodatnu količinu samilosti.

U mrkloj i neprozirnoj noći

U mrkloj i neprozirnoj noći
Pogledao si me Svojim dobroćudnim Očima.
Uzmi me i učini me Tvojim sopstvenim,
Nudeći Samilost.
Ja sam Tvoje nevino dete.
Sam hodam neprozirnim, nejasnim putem.
Sa Ruke Tvoje dve, prigrli me.
Ne dozvoli mi da me utope i
    odnesu
Snažne struje života.

46. Pitanje: Koji je značaj zahvalnosti?

Šri Činmoj: Zahvalnost je živa stvarnost. Tragalac mora da zna da je njegova najmoćnija sposobnost zahvalnost. Ono što Bog ima je beskrajna Samilost, a ono što mi imamo je zahvalnost. Božiji dar čoveku je beskrajna Samilost, a naš dar Bogu je trunčica zahvalnosti koju se položi kraj Njegovih Stopala. Moć zahvalnosti je nenadmašna. Ona je jedino zadovoljstvo koje možemo da ponudimo Bogu. To nije zbog toga što je Bogu potrebna naša zahvalnost, već zato što Njemu treba dovoljno prilike da uđe u nas na delotvorniji način, a zahvalnost uvećava prijemčivost našeg srca.

47. Pitanje: Da li su „Ja sam“ i „unutrašnje biće“ jedno isto?

Šri Činmoj: Na nižem nivou „Ja sam“ predstavlja svest ega. Ovo nikad ne može da bude isto kao unutrašnje biće. Stvarno „ja sam“ je beskrajno nadmoćnije od ego svesti . Ono je tihi Braman, najviša Svest Stvarnost. Sad, postoji mnogo unutrašnjih bića, ali najbolje unutrašnje biće je ono koje je kao dete. Unutrašnje biće je primalac poruke Apsolutnog Svevišnjeg, koji je stvarna „Ja sam“ svest, ali unutrašnje biće je daleko inferiornije od „ja“ u „ja sam“ svesti. Svi mi imamo prilično mnogo unutrašnjih bića. Kao upravnik u fabrici, njihova sposobnost je veoma ograničena. Ona nisu najviši autoritet, ali ona su zastupnici, predstavnici, najvišeg autoriteta, koji je stvarna „Ja sam“ svest.

Moje mlađe sopstvo i moje starije sopstvo

Moje mlađe sopstvo, ego,
Kaže mi da mogu biti srećan
Odvojen od jedinstva duše.
    Moje prošireno sopstvo, univerzalno jedinstvo,
Kaže mi da ne postoji nešto
Poput egoistične odvojenosti.
Sve je pesma jedinstva,
    Savršenstvo jedinstva,
    Stvarnost jedinstva.
Ja i moje starije sopstvo zajedno ostaćemo,
Zajedno pevaćemo,
Zajedno plesaćemo.

48. Pitanje: Da li je strpljenje lek za strepnju?

Šri Činmoj: Ne. Strpljenje je spremno da čeka lek, ali pravi lek je unutrašnji mir i svetlost. Unutrašnji mir i svetlost leče ili nas vode kroz strepnju i druge nebožanske sile koje deluju u nama i kroz nas. Strpljenje može da koristi božanska svetlost kada je prosvetljeno. Ono je nešto neophodno u našem duhovnom životu. Ali strpljenje se bavi dužinom vremena koje je potrebno za bilo koje unutrašnje dostignuće, a ne anksioznošću.

49. Pitanje: Da li um koji rasuđuje sposoban za iskrenost?

Šri Činmoj: Sasvim je moguće da rezonujući um razvije iskrenost. Razumni um ne mora da bude obmanljivi ili da samog sebe zavarava. Razumni um lako može da oseti neophodnost svetlosti kada pogleda u srce i vidi da je srce srećno zato što ono stalno prima iz duše svetlost za svoje prosvetljenje, savršenstvo i zadovoljstvo. Razumni um takođe može biti inspirisan da isto učini. Svi žele zadovoljstvo; sve želi zadovoljstvo. Ne postoji drugi način da se dođe do zadovoljstva nego naše stalno i svesno povinovanje prosvetljujućem i ispunjujućem delovanju svetlosti duše. Ako razumni um može da to učini, onda će sigurno imati iskrenost.

50. Pitanje: Može li da postoji sloboda bez discipline?

Šri Činmoj: Ne, ne može biti slobode bez discipline. Disciplina je samokontrola; samokontrola je samosavršenstvo. U samosavršenstvu se jedino nalazi stvarna sloboda. Jednu stvar moramo da znamo u vezi s disciplinom – disciplina nije nešto strogo ili zahtevno. Disciplina je nešto samo-prosvetljujuće i Bogo-ispunjavajuće.

Sloboda

Šta je stvarna sloboda?
    Stvarna sloboda nije udariti nekog
    Po svojoj volji.
Stvarna sloboda je čovekova prevlast
    Nad svetom vezanosti,
    Nad svetom iskušenja,
    Nad beskompromisnim,
    Netežećim ljudskim svetom.
Stvarna sloboda leži u prihvatanju stvarnosti
    I u savršenstvu stvarnosti.
Prihvatiti, preobraziti, usavršiti:
    To je stvarna sloboda.

51. Pitanje: Koja je posebna svrha mog života ovde na Zemlji?

Šri Činmoj: Posebna svrha tvog života ovde na zemlji je ponuditi Svevišnjem ono što misliš da si – more neznanja – i primiti od Svevišnjeg ono što On zna da si – more svetlosti i blaženstva.

52. Pitanje: Kako najbolje mogu da ispoljim Svevišnjeg?

Šri Činmoj: Možeš najbolje da ispoljiš Svevišnjeg stalno osećajući na fizičkom planu da si beznadežan i beskoristan bez Njega, jer Svevišnji je neispunjen i nepotpun ako i sve dok On ne ispolji Sebe u i kroz tebe na duhovnom planu.

53. Pitanje: Šta je ključ za čistotu?

Šri Činmoj: Mnogo je ključeva koji otvaraju vrata čistote, ali postoji jedan ključ koji je najbolji, a taj ključ je odsustvo talasa misli u fizičkom umu. Kada je fizički um smiren i tih, čistota automatski osviće u čitavom biću tragaoca.

Pročistiti

Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem cveta
   I molitvom Bogu
    Da me učini čistim poput tog cveta.
Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem Meseca
   I molitvom Bogu
    Da učini moj um tako tihim poput
    Meseca.
Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem plamena sveće
I molitvom Bogu
   Da učini moj um usmerenim
    Poput plamena.
Posmatranjem cveta,
Posmatranjem meseca
    I
Posmatranjem plamena sveće
   Mogu da pročistim um.
Jednom kad se dogodi pročišćenje u umu,
Polako i sigurno
Telo i vital postaju čisti.
Mentalna čistota dolazi prva
   Za prosvetljenje
   Čitave svesti tela.

54. Pitanje: Kako mogu da povratim dečije čuđenje?

Šri Činmoj: Možeš da povratiš dečije čuđenje verujući u najuzvišeniju spoznaju duhovnih Učitelja: da je Bog večito dete koje pliva u moru Mira, Svetlosti i Blaženstva Svoje Večnosti.

55. Pitanje: Šta Je najviša Istina?

Šri Činmoj: Najviša Istina je da su čovek i Bog večno jedno i nerazdvojivo iako je trenutno čovek neostvareni Bog, a Bog je trenutno neispunjen, neispoljen čovek.

56. Pitanje: Šta može čovek da uradi kada je um zbunjen?

Šri Činmoj: Kad je um zbunjen, čovek mora da pokuša da bujicom jednostavnosti preplavi um. Ovu jednostavnost čovek će zadobiti jedino kada oseća da njegovo srce, srce koje teži, nije samo od Svevišnjeg već je takođe za Svevišnjeg.

57. Pitanje: Zašto je toliko teško slušati?

Šri Činmoj: Nekad ne želimo da slušamo zato što naš ego izlazi na površinu. Slušanje podrazumeva nadmoćnost nekog drugog, i veoma nam je teško da prihvatimo naš ponizni položaj kao slušaoca. Ali, ako možemo da vidimo drugu osobu kao našu sopstvenu, ako možemo da osećamo da je druga osoba naša sopstvena stvarnost u prosvetljenijoj i više ispunjavajućoj formi, onda nećemo imati problema sa slušanjem. Ako nismo raspoloženi da slušamo nekog drugog, ili ako ne želimo da pripišemo nekom drugom u zaslugu, ili nismo u stanju da se divimo istini samo zato što je neko drugi video pre nas možemo da se trudimo barem da slušamo svoju dušu. Ako uronimo duboko u sebe, možemo da čujemo zapovesti duše.

58. Pitanje: Koji je najbolji način da se ostvari jedinstvo?

Šri Činmoj: Najbolji način da se ostvari jedinstvo je davati bezuslovno. Sigurno ćete osetiti da ste postigli daleko izvan vaše mašte. Davanje znači primanje. Davanje znači postajanje. Onog trenutka kada daš bezuslovno, osećaš da si već postao Bog univerzalni Život i transcendentalna Visina.

Jedinstvo

Jedinstvo sa Bogom
    Nije i ne može biti potpuno zadovoljstvo.
Ali jedinstvo sa Bogom
    Je potpuno i stalno zadovoljstvo.
Zajednica nije jedinstvo.
    Zajednica se može povući.
Zajednica nije i ne može uvek biti bezbedna;
    Ne može biti večna.
Ali jedinstvo se nikada ne može povući.
Jednom kada se uspostavi jedinstvo,
    Bez obzira na kom planu,
Sve je utvrđeno.
Tada dolazi do trajnog zadovoljstva
    U srcu koje teži.

59. Pitanje:Koja je razlika između toga da li je čovek dogmatičan ili božanski u svojim principima?

Šri Činmoj: Kada je čovek dogmatičan on koristi um vezan za zemlju ili zahtevnu vitalnu energiju da bi ubedio ostale da je ovo istina neosporiva i nepromenljiva. Ali kada je neko božanski, vidi da je ono što veruje tačno i ono što drugi veruju može takođe da bude tačno. On prihvata činjenicu da svako mora da veruje u svoje sopstveno iskustvo i spoznaju. Ono što on oseća da je u redu za njega ne pokušava da nametne drugima koji mogu da osećaju da je njihovo uverenje isto tako u redu. On oseća da je njegova vera u sopstvena uverenja kao ostajanje u svojoj sopstvenoj sobi radi sopstvene bezbednosti. On ne kaže drugima, „Ili moraš da ostaneš u mojoj sobi ili će te tigar proždreti.“ On kaže, „Ti si u pravu i ja sam u pravu, ali ja želim da ostanem u mojoj sopstvenoj svesti. Ne osuđujem tvoju spoznaju, ali želim da živim po svojoj sopstvenoj spoznaji.“

60. Pitanje: Da li će Samospoznaja ispuniti moj život?

Šri Činmoj: Da, Samospoznaja će ispuniti vaš život, pošto samospoznaja nije ništa drugo do Bogoostvarenje. Ali Samospoznaja ili Bogoostvarenje ne može da ispuni život vaš zauvek. Može da ispuni tvoj život na neko vreme ili na duže vreme, ali ne za stalno. Jedino Bogo-ispoljavanje, Samo-ispoljavanje, zauvek može da ispuni vaš život.

61. Pitanje: Kako mogu najbolje da učim iz svojih grešaka?

Šri Činmoj: Možete najbolje da učite iz svojih grešaka kada osećate da su one bile nešto neophodno za vas u nekom određenom vremenu u vašoj duhovnoj evoluciji, a Bog ih je odobrio. Sve što Bog odobrava ima vrednost samo po sebi. Ako je nešto urađeno u skladu sa Božijom Voljom, Njegovom Vizijom, prirodno čovek dobija više koristi iz toga i dobija više osećaja ispunjenja. Drugi najbolji način da učite iz svojih grešaka je da kad uradite nešto pogrešno, morate da osećate da je to iskustvo – srećno ili nesrećno- koje je Bog imao kroz vas tako da bi mogli da spoznate poruku stvarnosti na uverljiv i koristan način.

Polako

Polako moje srce se uspinje
    Da upali plamen ljubavi božanske.
Polako moje srce se spušta
    Da pronikne u život rudnika lepote.

Polako moje srce preobražava
    Stalan ponos noći neznanja.
Polako moje srce ispunjava
    Zlatni Čas Božijeg Blaženstva.

62. Pitanje: Kako život može da postane stvarniji?

Šri Činmoj: Život može postati ne samo stvarniji nego jedina stvarnost ako život smatramo otelotvorenjem Boga Večnog Igrača.

63. Pitanje: Da li je volja moje duše ista kao Božija Volja?

Šri Činmoj: Da, Božija Volja i volja duše su jedno isto. Ali moramo da znamo razliku izmedju volje naše duše i poriva našeg zahtevnog vitala. Ponekad vidimo zadovoljstva-želje zahtevnog vitala kao volju duše. Tad ne možemo da kažemo da su volja duše i Božija Volja jedno. Ali ako uronimo duboko u sebe, sigurno ćemo znati stvarnu volju naše duše, a ta volja i Božija Volja su nerazdvojive. Ta volja je seme koje klija i postaje biljka. Mi je nazivamo voljom duše. Kad izraste u ogromno banjan drvo, zovemo je Božija Volja. Na kraju se ova Volja ispoljava u duši i kroz dušu, srce, um, vital i telo.

64. Pitanje: Da li je najbolji način da učimo druge kroz primer?

Šri Činmoj: Da, najbolji način da učimo druge je primerom. Ali možda čovek ne bude u položaju da pokaže nešto. On može savetovati nešto što sam ne može da uradi. Tada učenik mora da ima slepu veru u iskrenu želju savetodavca. Otac ne može prestati da puši, ali je njegova iskrena želja da njegov sin ne puši. Jadan otac je emocionalno i fizički loše, ali želi da mu sin bude dobro. On se sapliće i sapliće. On ne može da vodi dobar život. Ali ima iskrenu želju za život svog sina. Tad sin mora da bude stvarni dragulj i da uči jedino pomoću saveta, ne iz primera. Jadan otac nije imao sposobnost, ali njegova iskrena želja je da se njegov sin popne do najvišeg stepenika lestvice znanja i da stekne najvišu diplomu. Ovde otac ne može da bude primer, ali sin može da bude očeva stvarnost. Sin je ispunjenje očevog sna.

Predgovor urednika prvom izdanju

Ovo je drugi od tri dela serije od 100 pitanja koja je postavio D., predsednik Šri Činmoj Centra u Njujorku. Pitanja 1-30 pojavila su se u I delu.

Prevodi za ovu stranicu: French
Ova serija knjiga može se citirati pod navodnicima gdl-2