59. Pitanje:Koja je razlika između toga da li je čovek dogmatičan ili božanski u svojim principima?

Šri Činmoj: Kada je čovek dogmatičan on koristi um vezan za zemlju ili zahtevnu vitalnu energiju da bi ubedio ostale da je ovo istina neosporiva i nepromenljiva. Ali kada je neko božanski, vidi da je ono što veruje tačno i ono što drugi veruju može takođe da bude tačno. On prihvata činjenicu da svako mora da veruje u svoje sopstveno iskustvo i spoznaju. Ono što on oseća da je u redu za njega ne pokušava da nametne drugima koji mogu da osećaju da je njihovo uverenje isto tako u redu. On oseća da je njegova vera u sopstvena uverenja kao ostajanje u svojoj sopstvenoj sobi radi sopstvene bezbednosti. On ne kaže drugima, „Ili moraš da ostaneš u mojoj sobi ili će te tigar proždreti.“ On kaže, „Ti si u pravu i ja sam u pravu, ali ja želim da ostanem u mojoj sopstvenoj svesti. Ne osuđujem tvoju spoznaju, ali želim da živim po svojoj sopstvenoj spoznaji.“