Pitanje: Šta zaista znači ostvarenje Boga?

Šri Činmoj: Ostvarenje Boga, ili sidi, znači Samootkriće u najvišem smislu te reči. Čovek može da svesno ostvari svoje jedinstvo sa Bogom. Sve dok je tragalac u neznanju, on će osećati da je Bog neko drugi ko ima beskrajnu Moć, dok je on, tragalac, najslabije biće na zemlji. Ali, onog trenutka kad ostvari Boga, on spoznaje da su on i Bog apsolutno jedno i u unutrašnjem i u spoljašnjem životu. Ostvarenje Boga znači čovekovo svesno poistovećenje sa njegovim apsolutno najvišim Sopstvom. Kad čovek može da se poistoveti sa svojim najvišim Sopstvom i da zauvek ostane u toj svesti, kad može da to pokaže i ispolji po svojoj volji, to je ostvarenje Boga.

Sad, ti si proučavao knjige o Bogu, a ljudi su ti rekli da je Bog u svima. Ali, ti nisi ostvario Boga u svom svesnom životu. Za tebe je sve to mentalno razmatranje. Ali, kad je neko Bogoostvaren, on svesno zna šta je Bog, kako On izgleda, šta On hoće. Kad postigne Samoostvarenje, čovek ostaje u Božijoj Svesti i govori s Bogom oči u oči. On vidi Boga i u konačnom i u Beskonačnom; on vidi Boga i kao ličnog i kao bezličnog. A u tom slučaju, to nije mentalna halucinacija ili mašta. To je direktna stvarnost. Ta stvarnost je stvarnija nego to što te sada vidim tik pred sobom. Kad čovek govori nekom ljudskom biću, tu je uvek veo neznanja – tama, nesavršenost, nerazumevanje. Ali, između Boga i unutrašnjeg bića onog ko Ga je ostvario ne može biti neznanja, ne može biti vela. Tad čovek može da razgovara sa Bogom jasnije, ubedljivije i otvorenije nego sa nekim ljudskim bićem.

Kao obična ljudska bića, mi osećamo da su beskrajni Mir, beskrajna Svetlost, beskrajno Blaženstvo i beskrajna božanska Moć čista fantazija. Mi podležemo sumnji, strahu i negativnim silama za koje osećamo da su sasvim normalne i prirodne. Ne možemo ništa da volimo čisto, čak ni same sebe. Mi smo u konačnom, svađamo se i bijemo i za nas ne postoji tako nešto kao što je mir ili svetlost ili blaženstvo. Ali, oni koji vežbaju meditaciju zalaze duboko unutra i vide da postoji pravi mir, svetlost i blaženstvo. Oni stiču bezgraničnu unutrašnju snagu i vide da se možemo suprotstaviti sumnji i strahu i pobediti ih. Kad postignemo ostvarenje Boga, naše unutrašnje biće preplavljuju Mir, Ravnoteža, Spokoj i Svetlost.