Pitanje. Da li mi zapravo možemo da osetimo da naše ostvarenje dolazi, ili se ono javlja spontano i neočekivano?

Šri Činmoj: Pravo ostvarenje ne može da se odigra neočekivano. Postepeno, postepeno mi dolazimo do tačke u kojoj ostvarujemo Boga. Ako je neko na pragu ostvarenja, on će znati da je to stvar dana ili meseci ili godina. Ostvarenje je potpuno svesno jedinstvo sa Bogom. Sad, ako čovek nema ograničeno svesno jedinstvo sa Bogom, kako može da odjednom stekne neograničeno svesno jedinstvo sa Bogom? Istina je da Bog može da učini sve, da On može da svakom tragaocu podari ostvarenje ne tražeći ništa od njega. Ali, ako bi Bog tebi dao ostvarenje a da nisi meditirao ni vodio duhovni život, onda bi to svako očekivao.

Neki ljudi postignu ostvarenje nakon samo četiri ili pet godina meditacije, dok se drugi, koji su meditirali trideset, četrdeset ili pedeset godina nisu ni primakli ostvarenju. Ali, moraš da znaš da čoveku koji ostvario Boga posle samo četiri ili pet godina meditacije to nije prva inkarnacija u kojoj traga. On je započeo svoje svesno putovanje davno pre nego što si ti i pomislio na Boga. On sada dovršava svoje putovanje ka ostvarenju Boga, dok ti možda tek započinješ svoje. A opet, moramo da znamo da čak i ako smo meditirali tokom mnogih prošlih inkarnacija, pa i nekoliko godina u ovoj inkarnaciji, to još uvek ne znači da zaslužujemo Boga. Božija Milost je ono što je delovalo u našim prethodnim inkarnacija, a Božija Milost nam i u ovoj inkarnaciji pomaže da Ga ostvarimo.

Ako stalno, čitavog života meditiraš, ti možeš da očekuješ ostvarenje, ali samo u Božijem odabranom Času. Ti bi ga možda hteo odmah, ali Bog možda zna da će za čovečanstvo biti više štete nego koristi ako Ga ostvariš sada. Zato Bog ima sopstveni čas za tvoje ostvarenje, a kad se taj čas primakne, bićeš toga svestan.