190

Sumnja se može pobediti. Ona se mora pobediti. Kako? Jedini odgovor je stalna i duševna koncentracija na um, meditacija na srce i kontemplacija na čitavo biće.