190

Sumnja se može pobediti. Ona se mora pobediti. Kako? Jedini odgovor je stalna i duševna koncentracija na um, meditacija na srce i kontemplacija na čitavo biće.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw