191

Svako ljudsko biće može da istovremeno bude i borac i osoba koja prašta. Kada ga muče sumnje u sebe, ono mora da igra ulogu borca. A kada ga ponižava njegovo sopstveno neznanje, ono mora da igra ulogu osobe koja prašta.