101

Um začinje svoje ideje u telu konačnog.
Srce otkriva svoje ideale u viziji
Beskonačnog.
Duša ispunjava svoj cilj u Svesti
Apsoluta.