100

Ako živiš u telu, bićeš suviše slab da bi sprečio bilo šta. Ako živiš u vitalu, bićeš suviše autoritativan da bi dozvolio bilo šta. Ako živiš u umu, bićeš suviše ravnodušan da bi voleo bilo šta. Ako živiš u srcu, bićeš suviše popustljiv da bi kontrolisao bilo šta. Živi u duši; Bog će govoriti, činiti i postajati sve za tebe.