Besmrtnost

Osećam udom svakim Tvoju Milost bez kraja
U srcu mome istina života sja belim sjajem.
Duša mi se sad uspinje na Božje visove tajne
Nikakav jad, bol mračni ni smrt moj vid ne poznaje.

Mir moj ne mogu da potresu smrtne noći i dani
Svetlost s visina dušu mi tajnu održava.
Sve sumnje i bolovi su iz dubina mojih prognani
Moje oko svetlosno Cilj moj voljeni uočava.

Iako u svetu, iznad njegovog sam jada.
U okeanu vrhunskog olakšanja plivam.
Moj um je jezgro Jednoga misli beskrajne
Prostrano nebo mir moga Duha obuima.

Moji su dani večni u vremenu što mine
Na Flauti Njegovog hvalospeva sviram.
Nemoguća se dela sada mogućim čine
Iz lanaca rođenja Besmrtnost sada sija.