101

```

Um začinje svoje ideje u telu konačnog.

Srce otkriva svoje ideale u viziji

Beskonačnog.

Duša ispunjava svoj cilj u Svesti

Apsoluta.

```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw