Pitanje: Da li je to zato što ne vežbamo tokom cele godine?

Šri Činmoj: Moramo da radimo veoma naporno, veoma naporno i sa više odlučnosti. Samo u retkim prilikama ljudi imaju priliku da vežbaju tokom cele godine. Ali to nije naš problem. U našem slučaju ne vidim čak ni jednog atletičara sa odlučnošću. Možda vežbaš bacanje kugle dva sata, ali tvoja svest je tako opuštena, mada nije nebožanska. To je kao da obavljaš neku dužnost koju su od tebe zahtevali. Naša teškoća nije ni nedostatak prilike, niti nedostatak vremena. Naša teškoća je nedostatak odlučnosti. Istina je da nemamo najbolju priliku. Najčešće uveče idemo na spavanje u jedanaest, dvanaest. Ali u drugim ašramima je isto tako. Imaju aktivnosti gotovo svake noći, zato ne možemo da kažemo da je to uzrok. Naš problem je nedostatak odlučnosti. U suprotnom, ako bismo vežbali s odlučnošću dva, tri puta nedeljno, naš standard bi sigurno postao veći.