Pitanje: Da li će uvek postojati životinjsko carstvo, biljno carstvo i sva ostala niža carstva?

Šri Činmoj: Tako nešto može da se promeni ako se promeni proces evolucije. Tada ne bi bilo mesta za kamenje ili biljke u u evolutivnom toku. Postoji mogućnost da će jednog dana Svevišnji promeniti tok evolucije, ali trenutno to nije Njegov plan.