Pitanje: Da li fizičke mogućnosti koje posedujemo imaju neke veze sa našim dostignućima u prošlim inkarnacijama?

Šri Činmoj: Ne, naše fizičke mogućnosti zavise od toga koliko odlučnosti, istrajnosti i težnje imamo. Ako imamo vrlo malo sposobnosti, to ne znači da smo bili nebožanski u našim prethodnim inkarnacijama. Ne, samo što se neki ljudi ne trude; oni ne rade naporno. U ovom svetu ništa ne možemo da postignemo bez veoma napornog rada na tome.

Danas sam bio veoma tužan zbog standarda naših sportova. On se ne povećava. Da nam je ovo prva godina kako upražnjavamo sport, rekao bih da nismo imali prilike, ni uslova za vežbanje. Ali poslednjih nekoliko godina vežbamo a naš standard još uvek nije dobar. Nema zadovoljavajućeg napretka.