Pitanje: Kada odem na neko mesto,ponekad osećam da sam tamo ranije već bio. Šta to znači?

Šri Činmoj: Najčešće je to mentalno zamišljanje, ali ponekad ima istine u tome.