Pitanje: Želeo bih da znam kako se sve discipline kao što je dijeta uklapaju u duhovnost. Čini mi se da ako je Bog u svemu, onda ukoliko samo zadržimo svoje misli na Bogu ne treba nam ništa drugo.

Šri Činmoj: Bog je u svemu, tačno. Bog je u tigru i u zmiji, ali to ne znači da ću otići i stati ispred tigra ili zmije, pošto znam da će da me proždre ili ujede. Pošto je Bog Sveprisutan, On je u svemu. On je u želji i u težnji. Bog je u svemu, ali ja moram da upotrebim svoj zdrav razum. Osećam da ću pre ili kasnije biti frustriran. Onda vidim da moju frustraciju odmah prati uništenje. Stoga moram da tragam za Bogom koji je u težnji. Kada težim, dobijam obilan Mir, Svetlost i Blaženstvo. To je kao kad se pije voda. Zašto pijemo čistu vodu umesto prljave, nečiste vode? I jedna i druga je voda, ali kad koristimo svoju mudrost vidimo da treba da pijemo čistu vodu.

Došli smo u ovaj svet da načinimo napredak, ali ako ne koristimo mudrost u našem svakodnevnom životu, onda nećemo načiniti napredak. Uspeh je jedan oblik iskustva i neuspeh je takođe jedan oblik iskustva u životu. I uspeh i neuspeh polažemo pred Božija Stopala. Ali, pošto Sam Bog prevazilazi Svoje sopstveno Ostvarenje, mi osećamo da što više možemo svesno da napredujemo, više postižemo, otkrivamo i ispoljavamo Istinu. Ako nema traganja, kakav ćemo život voditi? Uprkos tome što to znamo, najčešće se svađamo, borimo se, gušimo, radimo sve što je nebožansko. Ali pošto znamo da je Bog sve, zašto ne vodimo božanski život?

Duhovnoj osobi, je sam pojam Boga božanski. On je božanski, On je besmrtan i On je sav Samilost. Ako mislimo o Bogu kao Satani, kao destruktivnoj sili, onda smo potpuno izgubljeni. Stoga za duhovnog tragaoca, sam pojam Boga je Dobrodušnost, Samilost i Svetlost. Moramo da znamo koji aspekt Boga želimo. Bog je u svemu, tačno. Bog je u uništenju i Bog je u nesavršenstvu. Ali pošto smo tragaoci za beskrajnom Istinom, marićemo za Boga koji je sav Samilost, koji je sav Prosvetljenje.

Znamo da svako želi zadovoljstvo, ali zavisi kako je individualna duša zadovoljna. Lopov je zadovoljan pošto je izvršio krađu. Tragalac je zadovoljan jedino kada ostvari Boga, najvišu Istinu. Ali stvar koja je meni potrebna zbog zadovoljstva možda tebi ne treba. Zato si u pravu kada postigneš nešto da ugodiš sebi i ja sam potpuno u pravu kada postignem nešto da zadovoljim svoje sopstvene potrebe.