Pitanje: Da li biste, molim Vas, prokomentarisali nešto što sam pročitao u knjizi Pola Brantona? On je rekao da tajno i ezoterično znanje, ona vrsta koja je bila otvorena samo za posvećenike mističnih egipatskih religija i indijske jogije vekovima unazad, sada postaje dostupna mnogima u doba vodolije, i da sada mnoge staze, ako imaju integritet i otvorenost, danas mogu ponuditi ljudima iskustva koja su ranije bila dostupna samo nekolicini odabranih. Da li vidite da se dešava ova vrsta kosmičke promene?

Šri Činmoj: Da. Ono što je Pol Branton rekao potpuno je tačno. Ranije je joga bila ograničena na nekolicinu odabranih; sada je joga otvorena za sve. Ranije, čak u Indiji, zemlji gde se oduvek praktikovala, joga je bila vezana za ograničenu nekolicinu. Ali sada knjiga joge više nije zatvorena; otvorena je za sve. Nažalost, vidimo mnogo lažnih učitelja, naročito ovde na Zapadu. Ali sa druge strane, želim da kažem da sam u Americi nailazio na hiljade iskrenih tragalaca. Dakle svet napreduje, svet evoluira. Mi smo u evolutivnom toku. Na Zapadu kao i na Istoku vidimo da se unutrašnji vapaj za istinom, konačnom Istinom, uvećava. I knjiga joge više nije zatvorena, nego je sada otvorena knjiga.