Pitanje: Dosta citirate pesnike i filozofe sa Zapada u vašim spisima. Pitam se da li dobijate duhovnu inspiraciju od njih? Mislite li da su prosvetljeni u onom smislu u kojem se taj izraz koristi na Istoku?

Šri Činmoj: Ovde moram da budem veoma otvoren. Stvarno dobijam inspiraciju od zapadnih pesnika i filozofa, ali ne prosvetljenje. Pošto sam pesnik još od detinjstva, kada dobijem nešto inspiracije veoma sam zadovoljan. Poezija je odmah do duhovnosti. Stoga, budući da sam duhovan čovek, nastojim da unesem svest poezije u ono što pišem. Zapadni pisci koje vrlo često citiram nalaze izvor inspiracije ili svog dostignuća na Istoku. Kada ih čitam dobijam drevnu poruku mojih čukundeda. A opet, inspiracija i prosvetljenje su dve različite stvari.

Kada je reč o Istini, ne postoje tako nešto poput Istoka ili Zapada. Istina je da smo primili svetlost, inspiraciju i božanske poruke od vedskih proroka drevne prošlosti. Ali vedski proroci takođe žive u Univerzalnoj Svesti. Istina nije isključivo pravo Istoka ili Zapada. Nažalost, Zapad i Istok vrlo često žele da ostanu odvojeni. Istok smatra duhovnost svojim sopstvenim isključivim pravom, a Zapad smatra naučno dostignuće svojim sopstvenim. Ali, dok pokušavamo da otkrijemo sebe, nalazimo da nauka i duhovnost moraju da idu zajedno. Davanje, postignuće, doprinos Zapada od najveće je važnosti; a takođe je davanje, postignuće, doprinos Istoka od najvećeg značaja. Poruka mira koju čujemo na Istoku i poruka dinamizma duše koju čujemo na Zapadu moraju se ujediniti.