Pitanje: ima mnogo staza na Zapadu i na Istoku koje tvrde da vode do jednog cilja dosezanja Svevišnjeg: Joga, Taj Či i Zen na Istoku, a astrologija, hermetizam i tako dalje na Zapadu. Možete li da prokomentarišete o njima upoređujući ih?

Šri Činmoj: Nažalost, ne želim da komentarišem zato što stvarna Joga ne ulazi u komentar ili bilo kakvo takmičenje. Prava joga uključuje sve. Staza koju mi sledimo, stvarna joga, ne isključuje ništa. Ona kaže da je svako u pravu na svoj sopstveni način. Kao što je svaka religija ispravna, tako je i svaka staza ispravna, svaki oblik duhovne discipline je ispravan.

Ja mogu da govorim samo o mojoj filozofiji; ti možeš govoriti o tvojoj filozofiji ili tvojoj religiji. Ja živim u mojoj sobi, stoga ti mogu reći šta imam u svojoj sobi. Znam da na jednom mestu imam stolicu, negde imam knjige a negde imam sve ostale stvari. Znam šta imam u sobi, a ti znaš šta ti imaš u svojoj sobi. Sad, da ja govorim o tome šta imaš u tvojoj sobi za mene bi bila ludost. Šta ja znam o tvom životu? Tako u Zenu i drugim stazama, svaki učitelj je najkvalifikovaniji da govori o svojoj stazi. Ne vršim poređenje i ne izričem nikakav gordi sud ni o jednoj drugoj stazi zato što nemam pravo niti sam kvalifikovan da to učinim.