Pitanje: Da li biste rekli da je neophodno odreći se seksa ili započeti sa asketskom disciplinom da bi ljudi postigli prosvetljenje?

Šri Činmoj: Asketizam nije neophodan za Bogoostvarenje. Da bi ostvario Boga ne smem da mučim svoje biće. Ako odsečem svoje ruke i trčim k mom Ocu i kažem: „Oče, pogledaj, samo za tebe, samo da bih došao do tebe, odsekao sam sebi ruke“, onda Bog neće biti zadovoljan. Isuviše asketizma ili mučenje tela u ime discipline nije dobro. Disciplina je potrebna ali, kao sve drugo, kada odeš u krajnost veoma je loše. Asketizam nije preporučljiv. Treba da usvojimo srednji put; kao Buda, ne treba da idemo ni u jednu krajnost. Ne treba da budemo previše popustljivi, a istovremeno ne bismo trebali da budemo previše strogi prema našoj fizičkoj svesti.

O seksu želim da kažem da čovek mora da ga prevaziđe polako i postepeno. Ako neko želi da prevaziđe seks preko noći, to će imati loš uticaj na njegovo zdravlje; upropastiće mu svest. To je kao kad prestajemo da pijemo čaj ili kafu. Ako je uzimaš šest puta dnevno, onda je postepeno smanji na pet, četiri, tri šoljice na dan. Ako nešto prevazilaziš postepeno, tvoje dostignuće postaje učvršćeno i stalno u tvojoj svesti. U suprotnom, danas ćeš da se odrekneš svega, a sutra će sile nižeg vitala doći i napašće te najžešće. Tada ćeš biti bespomoćan. Istrajni pobedjuju. Ova izreka je takođe primenljiva na naš duhovni život.