Pitanje: Možete li da posebno komentarišete korišćenje droga?

Šri Činmoj: Govorio sam stotinama puta o drogama. Sve što želim ovde da kažem je da kad imaš pravi i falsifikovan novac, oni slično izgledaju; ali kad ih pažljivo pregledaš, znaš da je jedan pravi a drugi lažan. Imam nekoliko učenika koji su nekada davno bili zavisni od droga. Imali su veoma visoka, uzvišena iskustva prema njihovom sopstvenom shvatanju i spoznaji u to vreme. Ali sad ovi isti učenici meditiraju sa mnom nekoliko godina i Milošću Božijom imaju duhovna iskustva. Oni kažu da je razlika izmedju ta dva kao razlika izmedju falsifikovanog, lažnog novca i stvarnog novca.