Pitanje: Dozvolite mi da Vam postavim neka pitanja o odnosu između toga da se vodi duhovni život i da se učestvuje u svetovnim aktivnostima, kao što je politika. Znam da ste vi sami uključeni u Ujedinjene nacije, pa izgleda ne mislite da su to dva nespojiva načina života.

Šri Činmo?: Moramo da prihvatimo svet, ali moramo da znamo da li svet koji prihvatamo prihvata nas ili ne. Moramo da znamo da li je svet u celini spreman da nam da priliku da mu budemo na usluzi. U isto vreme, moramo da znamo da li imamo sposobnost i voljnost da preobrazimo lice sveta.

I spoljašnji metod i unutrašnji metod stvaranja mira su delotvorni. U Ujedinjenim Nacijama koriste spoljašnje metode, politička sredstva; ja koristim unutrašnji metod. Odlazim tamo dvaput nedeljno i držim meditacije. U isto vreme odozgo prizivamo mir i prisustvo Boga. U našem ljudskom životu, spoljašnji život i unutrašnji život moraju da idu ruku pod ruku. Ne možemo da ignorišemo spoljašnji život. Ako ignorišemo spoljašnji život, onda ćemo ostati nesavršeni. A ako ignorišemo unutrašnji život, onda nećemo imati ništa da ponudimo. Stoga, u mojoj filozofiji osećam da moramo da prihvatimo svet. Spoljašnji život i unutrašnji život moraju da trče jedan pored drugog.