Pitanje: Dok sam gledao film o vama koji je nedavno bio prikazan na Berkliju, jedna od upečatljivih stvari koju sam primetio bio je način na koji vam oči stalno trepere. To čoveku daje osećaj unutrašnje ekstaze. Možete li to da prokomentarišete?

Šri Činmoj: Osobi koja nema težnju, treperenje očiju izgleda kao nemiran pokret. Ali, za iskrene tragaoce, ovaj pokret očiju biće posve drugačija stvar. Postoji sedam viših nivoa svesti. Pošto sam duhovan čovek i u isto vreme u meditativnoj sam svesti, lebdim iz jednog nivoa svesti u drugi. Ponašam se kao božanska ptica, koja leti s jedne grane na drugu. Kad pokrećem oči, ulazim u jedan nivo svesti i blago te svesti ulazi u moje biće; zatim otkrivam to blago kroz oči. Ulazeći u drugu oblast svesti, stičem i otkrivam bogatstvo tog nivoa svesti.