Pitanje: U vašoj sopstvenoj ličnoj životnoj istoriji, da li je bio neki poseban momenat kada ste postigli jedinstvo sa Bogom što je od tad pa nadalje za vas označilo promenu?

Šri Činmoj: Moram da budem veoma iskren sa vama. Što se mene tiče imao sam ovo ostvarenje ili samootkrovenje u prethodnoj inkarnaciji. Preneo sam to sa sobom u ovu inkarnaciju. Nekada davno proučio sam knjigu i savršeno sam jeznao. Ali u ovoj inkarnaciji trebalo mi je dvadeset godina, upravo od dvanaeste godine do trideset druge, da obnovim staru knjigu.