Pitanje: Postoji li onda nešto što je iznad potpunog jedinstva sa Bogom?

Šri Činmoj: Da. Potpuno, nerazdvojivo jedinstvo sa Bogom je jedna stvar, a ispoljavanje tog nerazdvojivog jedinstva na Zemlji je nešto drugo. Kada neko ostvari Boga, on i Bog postaju svesno nerazdvojivi. Ali to nije kraj igre. On mora da ispolji Boga; on i Bog moraju svesno da igraju zajedno. Pre ostvarenja bio je nesvestan instrument Boga. Sada mora da postane stalan, svestan instrument Boga.