Pitanje: Da li je sposobnost da se borimo protiv neprijateljskih sila pitanje Milosti?

Šri Činmoj: Da, čovek mora da ima veru u Milost. Ako misliš da je Milost kao voda, to je greška. Moraš da osećaš da je Milost nešto mnogo puta jače od atomske bombe. Onda ćeš imati veru u Milost. Um će ti reći da je Božija Samilost kao kiša. Stoga ćeš osećati da je to nešto slabo i neće ti dati pouzdanje. Ali, kada razmišljaš o njoj kao o atomskoj bombi, hidrogenskoj bombi, onda ćeš osećati da Božija svemoguća Moć deluje, i prirodno ćeš biti ubeđen.

Božija Volja radi sve, pod uslovom da znaš šta je Milost i šta je njen kapacitet. U suprotnom, reći ćeš, „Ako meditiram pet sati, Božija Milost će se spustiti kao kap meda“. Kap meda će biti slatka, ali neće imati moć u tvom životu. Moraš osećati da je sama Milost svemoguća moć; tada ćeš jedino znati da slabost može da se pobedi. Inače, to je nemoguće. Moraš da osećaš da je Božija Samilost nešto beskrajno jače od neprijateljske sile koja te napada. Tada ćeš videti šta Milost može da učini. Onda ćeš videti da se Milost bori na tvojoj strani najsnažnije. Ali, ako ne misliš da je Milost moćna, zašto bi ti onda Milost pomogla da se izboriš sa onim što te napada? Takođe, moraš da imaš veru u Učitelja. Ako Učitelj kaže, „Ti si dobar dečko“, moraš mu verovati. Ali, ako se pojavi um i kažeš: „Oh, Učitelj mi sad laska“, onda si izgubljen.