Deo V — Negativne misli

Negativne misli

Postoje dva načina da se pobede negativne misli. Jedan način je veoma jednostavan i dinamičan. Svaka misao ima svoju sopstvenu moć. Pozitivna misao ima moć i negativna misao takođe ima moć. Sa pozitivnom moći gradimo; sa negativnom moći lomimo. Svaka pozitivna misao je stvaranje, a svaka negativna misao je uništenje.

Možemo da se oslobodimo negativnih misli snagom volje svoje duše. Tokom meditacije, polako i sigurno razvijamo snagu volje. Osećamo da ova snaga volje dolazi iz Izvora, koji je Bog, Beskrajni Apsolut. Postepeno učimo kako da imamo slobodan pristup toj snazi volje. Kako je stičemo? Moramo da osećamo da je Bog sav Svetlost i sav Ljubav, a da smo mi Božija odabrana deca. Ako osećamo da je Bog sav Ljubav, onda odmah Bog Ljubav ulazi u nas. U Ljubavi ne postoji negativna misao; sve je pozitivno. Onog momenta kad božanska Ljubav ode, sve je negativno. Ali, kad je Bog unutar nas ne može biti negativne misli, zato što Bog znači Svetlost. U Svetlosti ništa ne može da bude negativno. Svetlost označava viziju. Vizija nikada neće biti zadovoljna ako nije ispoljena, a snaga volje ispoljava Božiju Viziju na Zemlji. Dakle, ako želimo da se oslobodimo negativnih misli, treba da prizivamo Boga Ljubav. Ljubav je sama po sebi Svetlost. Ovo je pozitivan način, korišćenje naše moći ljubavi, koja je snaga volje.

Postoji i drugi način da se pobedi strah ili negativne misli. Kad naiđe negativna misao, moramo da osetimo da je ona lopov. Negativna misao dolazi u obliku sumnje, straha, ljubomore, licemerja ili pakosti. Moramo da osetimo da je svaka negativna misao došla da krade, da nam oduzme nešto od našeg unutrašnjeg života i unutrašnjeg bogatstva. Međutim, to bogatstvo je naše; mi smo ga dobili kroz molitvu i meditaciju. Šta radimo kada vidimo lopova? Mi ga oteramo i to činimo s krajnjim pouzdanjem. Ne dozvoljavamo lopovu da ostane, jer znamo da smo mi gospodari kuće. Mi smo vlasnik svog tela, životne snage, srca, uma i duše. Zato, svaki put kad se negativna misao pojavi, moramo da krenemo u poteru i kažemo: „Ukrao si nešto moje. S kojim pravom to uzimaš? To je moje, sve moje“. Ovo je budnost. Moramo da budemo potpuno budni, dvadeset četiri sata dnevno.

Ljudi nekad gaje negativne misli. Oni od njih stiču neku vrstu zadovoljstva. Osećaju da su strah, sumnja i ljubomora potrebni. Oni sumnjaju u Boga, ili svoju sopstvenu duhovnost. Postaju pravi filozofi. Ali, sumnja u Boga i sumnja u sopstveno postojanje je glup način da se vidi Istina. Kada se pojavi strah ili ljubomora, moramo da uđemo u našu unutarnju oblast i uhvatimo lopova. Šta radimo kad u duhovnom životu hvatamo lopova? Vodimo ga do svetlosti naše duše, da bi ga prosvetlili. U svetovnom životu, zemaljskom životu, kažnjavamo lopova tako što ga smestimo u zatvorsku ćeliju. Osećamo da će na taj način promeniti prirodu i karakter. U duhovnom životu, kad u nas uđe negativna misao, vodimo je do svetlosti duše radi transformacije. Bez svetlosti duše te negativne misli ne mogu da se preobraze. Prvo moramo da ih jurimo, onda da ih uhvatimo, a zatim dovedemo do pravog mesta gde mogu da se transformišu. Tako možemo da pobedimo i preobrazimo negativne misli.