Pitanje: Kako da znamo koja su naša dela dobra?

Šri Činmoj: Delo koje ti čini srce većim je dobro. Kada uradiš nešto i dobiješ unutrašnju radost, osećaš da se nešto širi. To je tvoja svest. Poput ptice širiš svoja krila. Postupak koji ti proširi svest ispravan je. Postupak koji te vezuje je pogrešan postupak. Uvek osećaj da je ono što te čini većim ispravno, a da je sve ono što te vezuje pogrešno.