Pitanje: Mogu li naše emocije da se razviju kao mišić?

Šri Činmoj: Postoje dve vrste emocija: božanske emocije i ljudske emocije. Razvijanje ljudske emocije vodi do uništenja, ali razvijanje božanske emocije dovodi do prosvetljenja, a ovo prosvetljenje nije ništa drugo nego zadovoljstvo. Šta je božanska emocija? Božanska emocija je naše jedinstvo sa transcendentalnom Dušom i naše jedinstvo sa univerzalnim Srcem. Svesno, neodvojivo jedinstvo je božanska emocija.