Pitanje: Kako mogu da saznam svoj duhovni status?

Šri Činmoj: Možeš da saznaš svoj duhovni status uranjanjem duboko u sebe i dovodeći sebe u stanje smirenog uma. Kad dođeš u to stanje smirenosti, lako možeš da spoznaš svoj duhovni status.