Question: Is expressing my creative capacity important in my existence?

Šri Činmoj: Sigurno. Izražavanje tvoje sposobnosti je uvek važno. Moraš da znaš da kreativno izražavanje nije podstaknuto egom već višom silom, unutrašnjom silom, koja želi da ispoljavaš božansku istinu na njen vlastiti način.