Pitanje. Šta prihvatanje znači s duhovnog gledišta?

Šri Činmoj: U duhovnom svetu koristimo termin „prihvatanje“. Ali, ko prvo prihvata koga? Mi to možemo nazivati uzajamnim prihvatanjem: ja prihvatam Boga, a Bog prihvata mene. Ali, kada uđemo duboko u sebe, vidimo da je onoga ko bira Svevišnjeg, Svevišnji već odabrao. Svevišnji je taj koji je odabrao svakog od nas pre nego što smo mi čak i sanjali o tome da prihvatimo Njega kao svog sopstvenog. Ali, sada kad smo svesno svesni Njegovog prihvatanja, ne moramo da se spotičemo, ne moramo da hodamo, ne moramo da marširamo; možemo da trčimo brzo, brže i najbrže, zato što je naša svesnost već Božija beskrajna Milost. Milioni i milioni ljudi čvrsto spavaju u svetu neznanja, dok mi imamo tu sreću da nas je Sam Svevišnji probudio. On nam je rekao, „Probudi se, ustani, teži“. Ustali smo. Sada smo potpuno probuđeni. Sada težimo. Uspinjući plamen svesti duboko u nama, uzdiže se ka najvišem. Probudi se, ustani, teži! Ove tri reči koje pokreću dušu u svakom trenutku cenićemo u našem ljudskom postojanju.