Pitanje: Šta je svesnost?

Šri Činmoj: Svesnost nije od uma. Ti želiš da budeš svestan duše preko svoga uma. Želiš da vidiš dušu svojim fizičkim organima. Ali, moram da kažem da su fizički organi vrlo, vrlo varljivi. Ponekad smo potpuno slepi za Istinu. Istina dolazi do nas na svoj prirodan način, ali mi pokušavamo da vidimo Istinu iz drugačijeg ugla. Mi je stoga stvarno ne vidimo. Ali, umesto što pokušavamo da vidimo Istinu, pokušajmo da osetimo Istinu i da postanemo Istina. Kada postanemo Istina, ne moramo da je vidimo. Ja imam telo, ali ne moram da vidim da li imam ruke ili ne. Slično, kada postanemo Istina, ne moramo da vidimo da li Istina ima ovo ili ono. Upravo tako što smo jedno sa Istinom, znamo šta ona jeste i šta ona ima.