Pitanje: Zašto nas dobrota srca vodi prema Bogu?

Šri Činmoj: Dobrota, dobrota srca je božanski aspekt Boga. Dobrota srca potiče od Božije Samilosti. Kada Božija Samilost deluje u iskrenom tragaocu, taj iskreni tragalac trči ka Bogu. Samilost je kao magnet. Ovde na Zemlji mi neku određenu stvar nazivamo dobrotom, ili saosećanjem, ali u unutrašnjem svetu vidimo da ta stvar dolazi direktno od Božije Samilosti, iz najviše oblasti Svesti. Stoga, kada Božija Svest i Božija Samilost suvereno vladaju u individualnoj duši, onda će ta osoba sigurno trčati ka Bogu, suđenom Cilju.