Deo III — Ljubav i težnja

Pitanje: Da li bi nešto rekao o božanskoj ljubavi?

Šri Činmoj: U našoj filozofiji ljubavi, posvećenosti i predanosti, započinjemo sa božanskom ljubavlju. Ovde nema posedovanja; postoji samo osećanje jedinstva. Ljudska svest je ograničena. Kada koristimo tu ograničenu svest, nastojimo da imamo nekog ili nešto kao svoje sopstveno. Ali, pošto je ljudska svest ograničena, ne možemo da imamo više od jedne osobe ili više od jedne stvari. Međutim, ukoliko uspemo da uđemo u Univerzalnu Svest kroz našu meditaciju, rezultat i sposobnost koju ćemo steći iz Univerzalne Svesti biće beskrajna. Tada će sve i svako u čitavom svetu učiniti da osećamo da pripadamo njemu i da on pripada nama. Onda ćemo biti istinski zadovoljni.

U ljudskoj ljubavi mi stalno osećamo, „Postoji neko ko me ne želi ili neko ko mi nije potreban.“ Uvek će biti neko koga se plašimo, ili mrzimo, ili nam nije potreban, zato što taj neko ne zadovoljava nas. Opet, imaćemo osećaj da nam neko drugi - neki veliki čovek ili duhovni Učitelj kome se divimo –ne daje ljubav koja nam je potrebna, ili koju priželjkujemo. Zbog toga nam, na ovaj ili neki drugi način, dolazi osujećenje; ili zbog toga što nam druga osoba ne pokazuje ljubav, ili zbog toga što gubimo svoje sopstveno slatko osećanje i božansku stvarnost pokazujući nekome svoju mržnju.

Ali, ako možemo da uđemo u Univerzalnu Svest, tada ne mislimo na ljubav. Samo mislimo na svest. Ako imamo nešto malo, recimo mali nož, onda ne možemo da sečemo nešto jako veliko. Ali, ako imamo instrument koji je dosta veliki, onda možemo bilo šta da isečemo sa njim. Instrument koji trenutno koristmo u duhovnom životu, je veoma ograničena svest, ljudska svest. Zbog toga ne možemo da odemo dalje od jednog, ili dva čoveka, ili stvari. Ali ako budemo koristili drugi instrument, Univerzalnu Svest, koja je ogromna, onda ćemo moći da imamo božansku ljubav.

Međutim, najpre moramo da je steknemo, a za to moramo da meditiramo. Da bismo ušli u ogromnu Univerzalnu Svest, moramo da budemo na najvišem stepenu duhovne evolucije. Da se spozna ova Univerzalna Svest potrebne su mnoge inkarnacije. Ako veliki duhovni Učitelj dođe i ako je veoma naklonjen nekim od svojih učenika, onda je za njih to pitanje od samo nekoliko godina. Inače, da se uđe u Univerzalnu Svest potrebno je priličan broj inkarnacija. Najbolja stvar za tragaoce koji su upravo stupili u duhovni život ili su malo meditirali je, da koriste termin „ogromna svest“ pre nego „Univerzalna Svest“. U tvom slučaju, ako ti je svest ovolika, onda pokušaj da je proširiš. Potom, kad imaš malo sposobnosti kada radiš sa ogromnom svešću, imaćeš više pouzdanja iznutra da možeš konačno da uđeš u Univerzalnu Svest.