Pitanje: Kako razlikovati da li smo ambiciozni ili stvarno težimo?

Šri Činmoj: Šta će se dogoditi ako ste ambiciozni? Imaćete neku vrstu agresivnog vitala. Čak i ako se trudite da nađete mir, svetlost i blaženstvo, kažem ti, tu će uvek biti neki nebožanski elemenat. Ali, ako se stvarno trudite da uradite najbolje što možete, ako stvarno težite, neće biti ovakvog agresivnog delovanja. Ako trkač želi da se potrudi do svog maksimuma i postigne svoju najbolju brzinu, to je onda njegova težnja. Ali, kada postoji ambicija, odmah započinje neka vrsta rivaliteta. Ambicija želi da bude najbolja u svemu, ali težnja je drugačija. Ona kaže: „Uradiću najbolje što mogu. Ako hoću da se bavim sportom, moraću da vežbam trčanje. Ali rezultat, dostignuće, biće u potpunosti kraj Stopala Svevišnjeg.“

Najpre samo želim da postignem nešto, ali ako osećam da želim da budem na vrhu i da ostali treba da budu bar jedan korak iza mene, onda je to ambicija. Ambicija uvek hoće da bude na vrhu, a ostale drži ispod vrha. Ali, ako je to težnja, onda ću težiti da idem do Najvišeg, ne zbog mojih potreba, već zbog potrebe Svevišnjeg da me dovede do Najvišeg, tako da On može da me ispuni na Njegov sopstveni Način. Težnja će reći: “Ako je Volja Svevišnjeg, neka me On dovede do Najvišeg. Ako je to Njegova Volja, neka me On drži na najnižoj ravni. Neka me On drži gde god On želi – u podnožju drveta, u sredini drveta, na vrhu drveta, ili daleko ispod drveta.“