43.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me pretvara u
Njegove večno prevazilazeće
San-Stvarnosti savršenog partnera.