42.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me ponosno vozi
U Limuzini Njegove Brižnosti,
Saosećanja, Ljubavi i Naklonosti.