41.

U ranim jutarnjim satima,
Duševnim koracima mog
Srca čistote
Otpočinjem putovanje moje meditacije.