41.

```

U ranim jutarnjim satima,

Duševnim koracima mog

Srca čistote

Otpočinjem putovanje moje meditacije. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm