Moj život molitve. Moje srce meditacije

Vratite se na sadržaj

Deo I

1.1

Molim se
Da bih mogao da poučim moj um
Svakoga dana.


PLM 1-17. The first 17 prayers in this book were written on 17 September 1981 in New York.

2.

Molim se
Da bih mogao da mislim
Beskrajno više
Na mog pijatelja koji teži,
Moje srce,
Nego na moje netežeće
I razočaravajuće neprijatelje:
Moje letargično telo,
Moj agresivni vital
I moj sumnjičavi um.

3.

Molim se
Da se gluvi dani
I slepe noći mog života
Završe.

4.

Molim se
Da nikada ne posumnjam u
Mog unutrašnjeg kapetana:
Moju dušu.

5.

Molim se
Da mogu da primim
Jedino Božju Ljubav,
Koju čitav svet
Ne može ni da mi pruži
Ni da mi oduzme.
   

6.

Molim se
Da ne zaboravim
Šta imam
U mom svetu težnje:
Mir.

7.

Molim se
Da ne zaboravim
Šta sam
U mom svetu ostvarenja:
Ljubav.

8.

Molim se
Da zapamtim
Samo jednu stvar:
Božji Oproštaj
Spašava me svakog dana.
   

9.

Molim se
Da se Božje Sunce Samilosti
Nikada ne skriva
U mojim mentalnim oblacima.

10.

Molim se
Da ne precenjujem
Svoju ljubav prema Bogu.

11.

Molim se
Da ne potcenjujem
Božju Ljubav prema meni.

12.

Molim se
Da moj ponos
Nikada ne iskorišćava
More Božije Samilosti.

13.

Molim se
Da moja nečistota
Nikada ne iskorišćava
Nebo Božjeg Oproštaja.

14.

Molim se
Da svakog dana mogu
Da učim veštinu odučavanja
Svesno
I posvećeno.

15.

Molim se
Da svakog dana mogu
Da uzmem trideset i jedan minut odmora
Od fabrike mog uma
Da bih se igrao
Sa mojim
Voljenim Svevišnjim.

16.

Molim se
Da ne razočaram
Mog Voljenog Svevišnjeg
Na kraju mog putovanja.

17.

Molim se
Da se potpuno
I bezuslovno predam
Mom Voljenom Svevišnjem
Na samom početku
Osvita mog Nebeskog putovanja.

Part II

18.2

Moja meditacija
Je bezvučno zvučni razgovor
Moje duše
Sa mojim Unutrašnjim Pilotom.


PLM 18-50. Ove 33 poeme o meditaciji su napisane 11. marta 198, u Njujorku.

19.

Moja meditacija je
Moje duše
Najlepši i najmoćniji
San o ispoljenju Boga
Na Zemlji.

20.

Moja meditacija je
Mog srca tiha radost
Pamćenja Boga.

21.

Moja meditacija je
Mog srca pesma
Božjeg Savršenstva-Zadovoljstva.

22.

Moja meditacija je
Trenutni odlazak
Sumnje mog uma.

23.

Moja meditacija je
Trenutno prosvetljenje
Neznanja mog uma
I
Oslobođenje od ropstva.

24.

Moja meditacija je
Uspon ekspedicije
Mog vitala
Do vrha Everesta.

25.

Moja meditacija je
Apsolutno prvo
A nikada, nikada poslednje
Utočište Božje Zaštite
Mom vitalu.

26.

Moja meditacija je
Ranojutarnji osmeh
Mog tela.

27.

Moja meditacija je
Snagom preplavljena tvrđava
Mog tela.

28.

Moja meditacija je
Mog života
Iskustvo intenziteta
Dubine blaženstva.

29.

Moja meditacija je
Mog života besana
Volja, predanost, zahvalnost,
Mom Voljenom Svevišnjem.

30.

Ja meditiram i meditiram
I meditiram
Da bih mogao da plivam brzo,
Veoma brzo,
Nasuprot toku želje
Mog uma.

31.

Meditiram da bih ispunio
Moje zlatno-plave ptice-duše
San o ispoljenju Boga
Ovde na Zemlji.

32.

Meditiram da bih duševno ponudio
Suze posvećenosti
Čistote mog srca
I osmehe odanosti
Spontanosti mog života
Mom Pilotu Svevišnjem.

33.

Meditiram da bih mogao
Da direktno naučim
Stotine duševnih
Pesama-darova srca
Od Boga Vrhunskog Pevača.

34.

Meditiram da bih boravio
U voljenom društvu
Uspinjućih plamenova
Težnje mog srca
I miomirisa posvećenosti
Mog života.

35.

Tokom moje meditacije
Posmatram opasnu borbu
Između prekomernih sumnji
Mog uma
I procvetale vere
Mog srca.
Na moju krajnju radost
Moje srce uvek pobeđuje.

36.

Tokom moje duboke meditacije,
Moja duša odseca
Bezvredne grane nesigurnosti
Sa drveta težnje mog života.

37.

Moj Gospod Svevišnji
Mi je u više navrata rekao
Da neće moći
Da ceni moju meditaciju
Sve dok imam
Složeni um,
Nesigurno srce,
Neprijateljski vital
I
Nečisto telo.

38.

Moj Gospod Svevišnji
Me je više puta upozoravao
Da će moje meditacije
Biti potpuni neuspeh
Ako sam izuzetno strog
Prema tuđim nesavršenostima
A izuzetno pospustljiv
Prema sopstvenim nesavršenostima.

39.

Moja duša mi govori
Da jedino tokom
Moje duševne meditacije
Može da silom spreči
Moj divlji vital
Od putovanja opasnim
Drumovima želja.

40.

Moja meditacija
Doseže vrhunac savršenstva
Jedino kada ugleda
Božje Oko Samilosti,
Božje Srce Opraštanja
I
Božja Stopala Zaštite.

41.

U ranim jutarnjim satima,
Duševnim koracima mog
Srca čistote
Otpočinjem putovanje moje meditacije.

42.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me ponosno vozi
U Limuzini Njegove Brižnosti,
Saosećanja, Ljubavi i Naklonosti.

43.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me pretvara u
Njegove večno prevazilazeće
San-Stvarnosti savršenog partnera.

44.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me poziva da stanem pored Njega
Dok posmatra
Njegovu univerzalnu tvorevinu
Sa Balkona
Njegove transcendentalne Vizije.

45.

Kada sebe uzdižem u nebesa,
Zbog mog čudesno
Uspešnog života,
Meditacija, moj zapovedni prijatelj,
Naređuje mom vulkanskom ponosu
Da padne mrtav
Pred Stopala Opraštanja
Mog slatkog Gospoda.

46.

Moja uzvišena meditacija govori
Mom srcu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si stalno
Žalosno zarobljen?
Nije tačno, nije tačno.“

47.

Moja dobra meditacija govori
Mom umu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si uvek na milosti
Otrovnih sumnji?
Nije tačno, nije tačno.“

48.

Moja duboka meditacija govori
Mom vitalu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si uvek divljački besan?
Nije tačno, nije tačno.“

49.

Moja tiha meditacija govori
Mom telu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si uvek žrtva
Bezvredne i beskorisne letargije?
Nije tačno, nije tačno.“

50.

Kada imam
Krajnje prosvetljujuću meditaciju,
Moj Gospod Svevišnji mi
Sa osmehom, samilosno
I blagosloveno kaže:
„Dete Moje, uzmi šta god poželiš,
Besplatno,
Iz Prodavnice Blaga Moje Beskonačnosti.“

Deo III

51.3

Moja molitva kaže:
„Bog je veliki.“
Moja meditacija kaže:
„Bog je dobar.“


PLM 51-59. Ovih 9 poema o molitvi i meditaciji su napisane 17. novembra 1999, u San Francisku.

52.

Moja molitva i Bog
Zajedno plaču.
Moja meditacija i Bog
Osmehuju se jedno drugom.

53.

Moja molitva je moja vera
U Boga.
Moja meditacija je Božja vera
U mene.

54.

Moja molitva kaže:
„Bože, gde si?“
Moja meditacija kaže:
„Bože, gde nisi?“

55.

Moja molitva mi govori
Da je iskrenost put
Do Boga.
Moja meditacija mi govori
Da je Sam Bog put
Do Boga.

56.

Moja molitva je Božja Brižnost
Prema meni.
Moja meditacija je moja brižnost
Prema Bogu.

57.

Moja molitva je mog uma
Budući osmeh.
Moja meditacija je Božiji
Sadašnji Osmeh.

58.

Kada se molim, Bog traži od mene
Da zatvorim usta
I otvorim srce.
Kada meditiram, Bog vidi
Da su vrata mog srca
Širom otvorena.

59.

Moja molitva je
Moj plač za Božjim Odredištem.
Moja meditacija je
Osmeh zbog Božjeg Dolaska.