Moj život molitve. Moje srce meditacije

Deo I

1.1

```

Molim se

Da bih mogao da poučim moj um

Svakoga dana.

```

PLM 1-17. The first 17 prayers in this book were written on 17 September 1981 in New York.

2.

```

Molim se

Da bih mogao da mislim

Beskrajno više

Na mog pijatelja koji teži,

Moje srce,

Nego na moje netežeće

I razočaravajuće neprijatelje:

Moje letargično telo,

Moj agresivni vital

I moj sumnjičavi um. ```

3.

```

Molim se

Da se gluvi dani

I slepe noći mog života

Završe. ```

4.

```

Molim se

Da nikada ne posumnjam u

Mog unutrašnjeg kapetana:

Moju dušu. ```

5.

```

Molim se

Da mogu da primim

Jedino Božju Ljubav,

Koju čitav svet

Ne može ni da mi pruži

Ni da mi oduzme.

```

6.

```

Molim se

Da ne zaboravim

Šta imam

U mom svetu težnje:

Mir.

```

7.

```

Molim se

Da ne zaboravim

Šta sam

U mom svetu ostvarenja:

Ljubav.

```

8.

```

Molim se

Da zapamtim

Samo jednu stvar:

Božji Oproštaj

Spašava me svakog dana.

```

9.

```

Molim se

Da se Božje Sunce Samilosti

Nikada ne skriva

U mojim mentalnim oblacima. ```

10.

```

Molim se

Da ne precenjujem

Svoju ljubav prema Bogu.

```

11.

```

Molim se

Da ne potcenjujem

Božju Ljubav prema meni.

```

12.

```

Molim se

Da moj ponos

Nikada ne iskorišćava

More Božije Samilosti. ```

13.

```

Molim se

Da moja nečistota

Nikada ne iskorišćava

Nebo Božjeg Oproštaja. ```

14.

```

Molim se

Da svakog dana mogu

Da učim veštinu odučavanja

Svesno

I posvećeno.

```

15.

```

Molim se

Da svakog dana mogu

Da uzmem trideset i jedan minut odmora

Od fabrike mog uma

Da bih se igrao

Sa mojim

Voljenim Svevišnjim.

```

16.

```

Molim se

Da ne razočaram

Mog Voljenog Svevišnjeg

Na kraju mog putovanja. ```

17.

```

Molim se

Da se potpuno

I bezuslovno predam

Mom Voljenom Svevišnjem

Na samom početku

Osvita mog Nebeskog putovanja. ```

Part II

18.2

```

Moja meditacija

Je bezvučno zvučni razgovor

Moje duše

Sa mojim Unutrašnjim Pilotom.

```


PLM 18-50. Ove 33 poeme o meditaciji su napisane 11. marta 198, u Njujorku.

19.

```

Moja meditacija je

Moje duše

Najlepši i najmoćniji

San o ispoljenju Boga

Na Zemlji.

```

20.

```

Moja meditacija je

Mog srca tiha radost

Pamćenja Boga.

```

21.

```

Moja meditacija je

Mog srca pesma

Božjeg Savršenstva-Zadovoljstva.

```

22.

```

Moja meditacija je

Trenutni odlazak

Sumnje mog uma.

```

23.

```

Moja meditacija je

Trenutno prosvetljenje

Neznanja mog uma

I

Oslobođenje od ropstva.

```

24.

```

Moja meditacija je

Uspon ekspedicije

Mog vitala

Do vrha Everesta. ```

25.

```

Moja meditacija je

Apsolutno prvo

A nikada, nikada poslednje

Utočište Božje Zaštite

Mom vitalu.

```

26.

```

Moja meditacija je

Ranojutarnji osmeh

Mog tela.

```

27.

```

Moja meditacija je

Snagom preplavljena tvrđava

Mog tela.

```

28.

```

Moja meditacija je

Mog života

Iskustvo intenziteta

Dubine blaženstva. ```

29.

```

Moja meditacija je

Mog života besana

Volja, predanost, zahvalnost,

Mom Voljenom Svevišnjem. ```

30.

```

Ja meditiram i meditiram

I meditiram

Da bih mogao da plivam brzo,

Veoma brzo,

Nasuprot toku želje

Mog uma. ```

31.

```

Meditiram da bih ispunio

Moje zlatno-plave ptice-duše

San o ispoljenju Boga

Ovde na Zemlji. ```

32.

```

Meditiram da bih duševno ponudio

Suze posvećenosti

Čistote mog srca

I osmehe odanosti

Spontanosti mog života

Mom Pilotu Svevišnjem. ```

33.

```

Meditiram da bih mogao

Da direktno naučim

Stotine duševnih

Pesama-darova srca

Od Boga Vrhunskog Pevača.

```

34.

```

Meditiram da bih boravio

U voljenom društvu

Uspinjućih plamenova

Težnje mog srca

I miomirisa posvećenosti

Mog života. ```

35.

```

Tokom moje meditacije

Posmatram opasnu borbu

Između prekomernih sumnji

Mog uma

I procvetale vere

Mog srca.

Na moju krajnju radost

Moje srce uvek pobeđuje. ```

36.

```

Tokom moje duboke meditacije,

Moja duša odseca

Bezvredne grane nesigurnosti

Sa drveta težnje mog života. ```

37.

```

Moj Gospod Svevišnji

Mi je u više navrata rekao

Da neće moći

Da ceni moju meditaciju

Sve dok imam

Složeni um,

Nesigurno srce,

Neprijateljski vital

I

Nečisto telo. ```

38.

```

Moj Gospod Svevišnji

Me je više puta upozoravao

Da će moje meditacije

Biti potpuni neuspeh

Ako sam izuzetno strog

Prema tuđim nesavršenostima

A izuzetno pospustljiv

Prema sopstvenim nesavršenostima. ```

39.

```

Moja duša mi govori

Da jedino tokom

Moje duševne meditacije

Može da silom spreči

Moj divlji vital

Od putovanja opasnim

Drumovima želja.

```

40.

```

Moja meditacija

Doseže vrhunac savršenstva

Jedino kada ugleda

Božje Oko Samilosti,

Božje Srce Opraštanja

I

Božja Stopala Zaštite.

```

41.

```

U ranim jutarnjim satima,

Duševnim koracima mog

Srca čistote

Otpočinjem putovanje moje meditacije. ```

42.

```

Kada meditiram bezuslovno,

Bog me ponosno vozi

U Limuzini Njegove Brižnosti,

Saosećanja, Ljubavi i Naklonosti. ```

43.

```

Kada meditiram bezuslovno,

Bog me pretvara u

Njegove večno prevazilazeće

San-Stvarnosti savršenog partnera. ```

44.

```

Kada meditiram bezuslovno,

Bog me poziva da stanem pored Njega

Dok posmatra

Njegovu univerzalnu tvorevinu

Sa Balkona

Njegove transcendentalne Vizije. ```

45.

```

Kada sebe uzdižem u nebesa,

Zbog mog čudesno

Uspešnog života,

Meditacija, moj zapovedni prijatelj,

Naređuje mom vulkanskom ponosu

Da padne mrtav

Pred Stopala Opraštanja

Mog slatkog Gospoda. ```

46.

```

Moja uzvišena meditacija govori

Mom srcu:

„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,

Da si stalno

Žalosno zarobljen?

Nije tačno, nije tačno.“ ```

47.

```

Moja dobra meditacija govori

Mom umu:

„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,

Da si uvek na milosti

Otrovnih sumnji?

Nije tačno, nije tačno.“ ```

48.

```

Moja duboka meditacija govori

Mom vitalu:

„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,

Da si uvek divljački besan?

Nije tačno, nije tačno.“

```

49.

```

Moja tiha meditacija govori

Mom telu:

„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,

Da si uvek žrtva

Bezvredne i beskorisne letargije?

Nije tačno, nije tačno.“ ```

50.

```

Kada imam

Krajnje prosvetljujuću meditaciju,

Moj Gospod Svevišnji mi

Sa osmehom, samilosno

I blagosloveno kaže:

„Dete Moje, uzmi šta god poželiš,

Besplatno,

Iz Prodavnice Blaga Moje Beskonačnosti.“ ```

Deo III

51.3

```

Moja molitva kaže:

„Bog je veliki.“

Moja meditacija kaže:

„Bog je dobar.“

```


PLM 51-59. Ovih 9 poema o molitvi i meditaciji su napisane 17. novembra 1999, u San Francisku.

52.

```

Moja molitva i Bog

Zajedno plaču.

Moja meditacija i Bog

Osmehuju se jedno drugom. ```

53.

```

Moja molitva je moja vera

U Boga.

Moja meditacija je Božja vera

U mene. ```

54.

```

Moja molitva kaže:

„Bože, gde si?“

Moja meditacija kaže:

„Bože, gde nisi?“ ```

55.

```

Moja molitva mi govori

Da je iskrenost put

Do Boga.

Moja meditacija mi govori

Da je Sam Bog put

Do Boga. ```

56.

```

Moja molitva je Božja Brižnost

Prema meni.

Moja meditacija je moja brižnost

Prema Bogu. ```

57.

```

Moja molitva je mog uma

Budući osmeh.

Moja meditacija je Božiji

Sadašnji Osmeh. ```

58.

```

Kada se molim, Bog traži od mene

Da zatvorim usta

I otvorim srce.

Kada meditiram, Bog vidi

Da su vrata mog srca

Širom otvorena. ```

59.

```

Moja molitva je

Moj plač za Božjim Odredištem.

Moja meditacija je

Osmeh zbog Božjeg Dolaska. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm