44.

Kada meditiram bezuslovno,
Bog me poziva da stanem pored Njega
Dok posmatra
Njegovu univerzalnu tvorevinu
Sa Balkona
Njegove transcendentalne Vizije.