4.

Molim se
Da nikada ne posumnjam u
Mog unutrašnjeg kapetana:
Moju dušu.