5.

Molim se
Da mogu da primim
Jedino Božju Ljubav,
Koju čitav svet
Ne može ni da mi pruži
Ni da mi oduzme.