4.

```

Molim se

Da nikada ne posumnjam u

Mog unutrašnjeg kapetana:

Moju dušu. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm