30. Mart

Pravi uspeh je jedino što ne možeš da imaš, ako i sve dok ga ne ponudiš drugima.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970