29. Mart

Ja nisam dorastao zahtevima mog života, kada pogledam svet oko sebe.

Više sam nego dorastao zatevima mog života, kada ceo svet vidim u sebi.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970