31. Mart

Sve je moguće sprečiti, verujem i prihvatam, ali ne i rođenje ljudskog preobražaja i život Besmrtnosti ovde na Zemlji.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970